Bletari Kastrati

Mjaltë sherebele

Mjalti i sherebelës është një ndër llojet më të mira e më të kërkuara, por njëkohësisht edhe më të rralla të mjaltit natyral, jo vetëm në vendin tonë.